Aktuelt Nyt

 
 Nyt på hjemmesiden:
 
Drikkevands analyse Dec 2017. Fund af nedbrydnings produkter af Chloridazon i drikkevandet fra Rørbæk Vandværk.
Ved spørgsmål kontakt venligst formand Kenn Christiansen telf.: 30702422
 
 
 

Akut kontakt information

I tilfælde af f.eks lækage kontaktes akkut kontakt
Kenn Christiansen på:
Telefon: 30 70 24 22
 
 
Rørbæk Vandværk
 
Rørbæk vandværk blev stiftet den 25. juli 1934 som et Andelsselskab med 125 tegnende medlemmer. Det første vandværk kostede 76.000 kr. Rørbæk By voksede og behovet for behovet for opførelsen af det nye vandværk starrtede i 1984 og indviet i 1985 med kapacitet på behandling af 400.000 m3 vand. Prisen var 1.6 mill + moms. På det tidspunkt var der 874 forbrugere som brugte 220.000 m3 vand, i dag er vi ca 900 andelshavere med ca 1350 forbrugere og et vandforbrug på ca. 95.000 m3 vand.   

Orientering til vandværkets andelshavere

Specielt til dem der ikke deltager i generalforsamlingerne.
 
Vi vil fra bestyrelsen erindre om en mangeårig beslutning, truffet i Vandforsyningen (Bestyrelsen).
Beslutningen er vedtaget ud fra det gamle regulativ, og er i overensstemmelse med det nye regulativ for Rørbæk vandværk af Marts 2015.
I henhold til §8.6 afsnit 4 i regulativet er følgende besluttet: Hvis en jordledning af jern bliver utæt, skal den ubetinget skiftes til plast fra stophane til måler. Udskiftningen betales af grundejeren iflg. § 8.1.
Bemærk stophanen er vandværkets ejendom.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
Kære andelshavere vi imødeser jeres input
 
Hjælp os venligst med ideer og forslag til forbedring af Rørbæk vandværks hjemmeside.
Hvad kunne I godt tænke jer af yderligere information på hjemmesiden?
Send venligst en mail til : mail:kuwi@live.dk med jeres ideer og forslag.
På forhånd tak !! 
 
 
 
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing