Vand kvalitet / Drikkevandsanalyser
Drikkevand fra Rørbæk vandværk bliver løbende tjekket for bl.a. indhold af bakterier, næringssalte, pesticid-rester samt andre organiske og uorganiske komponenter. Analyserne udføres af et af Danmarks førende laboratorier for drikkevandsanalyser.
Normalt udtages der fire prøver pr år. Der tages prøver på vandværket og hos vilkårligt udvalgte forbrugere.
 
 Vær opmærksom på vandets hårdhed

Det kan være en god idé at være opmærksom på hårdhedsgraden af vandet fra dit vandværk, fx ved dosering af vaskemiddel.

Vand inddeles i hårdhedsgrader efter dets indhold af kalk (Kalcium, Ca) og/eller magnesium (Mg). Enheden er grader dH (grader dansk Hårdhed). 1 grad dH betyder at vandet indeholder 10 mg CaO pr. liter. Rørbæk Vand har en hårdhed på 19.

I Danmark inddeles vand i følgende hårdhedskategorier:

0 - 3,9 grader dH        Meget blødt

4 - 7,9 grader dH        Blødt

8 - 11,0 grader dH      Middelhårdt

12 - 17,9 grader dH    Temmeligt hårdt

18 - 29,9 grader dH    Hårdt

over 29, 9 grader dH  Meget hårdt  


 
 
Drikkevandsanalyser
 
Se nedenstående link til seneste vandanalyser
 
  
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing