Vand kvalitet / Råvandsanalyser
Råvandsprøver udtages og undersøges af en statsgodkendt virksomhed. Normalt udtages der fire prøver pr år. Det tages prøver på vand direkte fra boringerne inden vandbehandlingen.       
  Vandværkets 4 Råvandspumper
  
 
                                          
 
 
 Råvandsanalyser
 
Se nedenstående link til seneste råvandsanalyser
Juni 2022
 
 
September 2021

Maj 2021
 
December 2019
Boring 1
 

Februar 2013
 
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing