Aktuelt Nyt

 
 Nyt på hjemmesiden:
 
Drifts meddelelser:
Mandag 8/11 kl ca 12:45 
Under arbejde med underboring til El, er vor vandledning til Falkevej, Mågevej,Vibevej blevet gennemboret. Der er derfor ingen vandforsyning.
Udbedringsarbejde er igangsat. Skade udbedret - vandforsyning reetableret kl. ca 17:30
 
 
Nyt Regulativ.
Bestyrelsen har besluttet at støtte om om fælles regulativet for Guldborgsund kommune, gældende fra 1/1 2021. 
Hidtil har Rørbæk vandværk haft sit eget regulativ.
 
Nyt Takstblad for 2021
 
Ordinær generalforsamling
Corona udsat ordinær generalforsamling 2021 afholdt torsdag den 7 Oktober.
Se beretning og referat under fanen Regnskaber og referater 


Akut kontakt information

I tilfælde af lækage eller driftsforstyrelser kontaktes:
 
Driftsleder Ole Olsen,
telefon: 20292525 eller 30549453
 
Rosengården 3, 4990 Sakskøbing
Mail adr. : roerbaekvand4990@googlegroups.com
 
 
 
Rørbæk Vandværk
 
Rørbæk vandværk blev stiftet den 25. juli 1934 som et Andelsselskab med 125 tegnende medlemmer. Det første vandværk kostede 76.000 kr. Rørbæk By voksede og behovet for behovet for opførelsen af det nye vandværk starrtede i 1984 og indviet i 1985 med kapacitet på behandling af 400.000 m3 vand. Prisen var 1.6 mill + moms. På det tidspunkt var der 874 forbrugere som brugte 220.000 m3 vand, i dag er vi ca 905 andelshavere og ialt ca 1310 forbrugere med et samlet vandforbrug på ca. 83.000 m3/år vand.   

Orientering til vandværkets andelshavere

Specielt til dem der ikke deltager i generalforsamlingerne.
 
Vi vil fra bestyrelsen erindre om en mangeårig beslutning, truffet i Vandforsyningen (Bestyrelsen).
Beslutningen er vedtaget ud fra det gamle regulativ, og er i overensstemmelse med det nye regulativ for Rørbæk vandværk af Marts 2015.
I henhold til §8.6 afsnit 4 i regulativet er følgende besluttet: Hvis en jordledning af jern bliver utæt, skal den ubetinget skiftes til plast fra stophane til måler. Udskiftningen betales af grundejeren iflg. § 8.1.
Bemærk stophanen er vandværkets ejendom.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
Kære andelshavere vi imødeser jeres input
 
Hjælp os venligst med ideer og forslag til forbedring af Rørbæk vandværks hjemmeside.
Hvad kunne I godt tænke jer af yderligere information på hjemmesiden?
Send venligst en mail til : mail:kuwi@live.dk med jeres ideer og forslag.
På forhånd tak !! 
 
 
 
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing