Aktuelt Nyt

 
 Nyt på hjemmesiden:
 
Generalforsamling 2022 afholdes torsdag den 24/3 kl.19:00, hos Helse Kokken, Nykøbingvej 76.
Vandværket er vært ved smørrebrød efter mødet, ønsker man dette er tilmelding nødvendigt senest søndag den 20. marts skriftligt til Benny Rasmussen: Mail: bennyr@mail.dk, eller SMS på 23266474
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges
    til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges
    til godkendelse
5. Investeringsplan fremlægges til orientering.
6. Behandling af indkomne forslag
    (der er ingen indkomne forslag).
7. Valg af medlemmer og suppleanter til
    bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer for 2 år som afgår
    skiftevis.
9. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.
10. Eventuelt 
 


Akut kontakt information

I tilfælde af lækage eller andre driftsforstyrelser kontaktes:
 
Driftsleder Ole Olsen,
telefon: 20292525 eller 30549453
 
Rosengården 3, 4990 Sakskøbing
Mail adr. : roerbaekvand4990@googlegroups.com
 
 
 
Rørbæk Vandværk
 
Rørbæk vandværk blev stiftet den 25. juli 1934 som et Andelsselskab med 125 tegnende medlemmer. Det første vandværk kostede 76.000 kr. Rørbæk By voksede og behovet for behovet for opførelsen af det nye vandværk starrtede i 1984 og indviet i 1985 med kapacitet på behandling af 400.000 m3 vand. Prisen var 1.6 mill + moms. På det tidspunkt var der 874 forbrugere som brugte 220.000 m3 vand, i dag er vi ca 905 andelshavere og ialt ca 1310 forbrugere med et samlet vandforbrug på ca. 83.000 m3/år vand.   

Orientering til vandværkets andelshavere

Specielt til dem der ikke deltager i generalforsamlingerne.
 
Vi vil fra bestyrelsen erindre om en mangeårig beslutning, truffet i Vandforsyningen (Bestyrelsen).
Beslutningen er vedtaget ud fra det gamle regulativ, og er i overensstemmelse med det nye regulativ for Rørbæk vandværk af Marts 2015.
I henhold til §8.6 afsnit 4 i regulativet er følgende besluttet: Hvis en jordledning af jern bliver utæt, skal den ubetinget skiftes til plast fra stophane til måler. Udskiftningen betales af grundejeren iflg. § 8.1.
Bemærk stophanen er vandværkets ejendom.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
Kære andelshavere vi imødeser jeres input
 
Hjælp os venligst med ideer og forslag til forbedring af Rørbæk vandværks hjemmeside.
Hvad kunne I godt tænke jer af yderligere information på hjemmesiden?
Send venligst en mail til : mail:kuwi@live.dk med jeres ideer og forslag.
På forhånd tak !! 
 
 
 
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing