Aktuelt Nyt

 
 Generalforsamling afholdes
     den 21 marts 2024
 
Der afholdes ordinær generalforsamling på
Sukkertoppen (Sakskøbing Sukkerfabrik)
Torsdag den 21 marts kl. 19:00
 
Dagsorden samt forslag til en mindre
ændring af vedtægter, kan ses via
nedenstående links.
 
Vandværket er vært ved smørrebrød
efter mødet, ønsker man dette er
tilmelding nødvendig senest 
ønsker man dette er tilmelding nødvendigt, senest 
søndag den 10 marts.
 
Tilmelding foretages skriftligt
(SMS eller email) til Benny Rasmussen
på mail bennyr@mail.dk eller
SMS på 23266474
Husk venligst angivelse af navn og adresse.
 
 
 
Regnskab 2023  (kommer snart)

Akut kontakt information

I tilfælde af lækage eller andre driftsforstyrelser kontaktes:
 
Driftsleder Ole Olsen,
telefon: 20292525 eller 30549453
 
Rosengården 3, 4990 Sakskøbing
Mail adr. : roerbaekvand4990@googlegroups.com
 
 
 
Rørbæk Vandværk
 
Rørbæk vandværk blev stiftet den 25. juli 1934 som et Andelsselskab med 125 tegnende medlemmer. Det første vandværk kostede 76.000 kr. Rørbæk By voksede og behovet for behovet for opførelsen af det nye vandværk starrtede i 1984 og indviet i 1985 med kapacitet på behandling af 400.000 m3 vand. Prisen var 1.6 mill + moms. På det tidspunkt var der 874 forbrugere som brugte 220.000 m3 vand, i dag er vi ca 905 andelshavere og ialt ca 1310 forbrugere med et samlet vandforbrug på ca. 83.000 m3/år vand.   

Orientering til vandværkets andelshavere

 
Vandkvalitet
Rørbæk vandværk følger Guldborgsunds kommunes
prøveplan for Rørbæk vandværk glædende for
perioden 2023 - 2028.
Vandkvaliteten er rigtig god!
Mikrobiologi, organiske og uorganiske forbindelser,
metaller, PHA-forbindelser,PFAS-forbindelser,
pesticider m.fl. ialt ca 150 forskellige stoffer der skal
analyseres for er alle under Kravværdien
Størstedelen er under Detektion Limit (DL)
dvs.stoffet 
kan ikke måles.
Pesticiderne Desphenyl-Chloridazon
og Methyl-desphenyl Chloridazon som vi tidliger
har målt over kravværdien, er efter idriftsættelse af
en ny kulfiltreringen i marts 2023 nu under krav-
værdien og også  underdetektions grænsen (DL).
 
 
Brownouts
Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger
af elforsyningen i mindre områder kan komme på tale.
 
 
Mvh
Bestyrelsen
 
 
 ________________________________________________
 
Specielt til dem der ikke deltager i generalforsamlingerne.
 
Vi vil fra bestyrelsen erindre om en mangeårig beslutning, truffet i Vandforsyningen (Bestyrelsen).
Beslutningen er vedtaget ud fra det gamle regulativ, og er i overensstemmelse med det nye regulativ for Rørbæk vandværk af Marts 2015.
I henhold til §8.6 afsnit 4 i regulativet er følgende besluttet: Hvis en jordledning af jern bliver utæt, skal den ubetinget skiftes til plast fra stophane til måler. Udskiftningen betales af grundejeren iflg. § 8.1.
Bemærk stophanen er vandværkets ejendom.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
Kære andelshavere vi imødeser
jeres input.
 
Hjælp os venligst med ideer og forslag til
forbedring af Rørbæk vandværks hjemmeside.
Hvad kunne I godt tænke jer af yderligere
information på hjemmesiden?
Send venligst en mail til :
roerbaekvand4990@googlegroups.com
vedrørende jeres ideer og forslag.
På forhånd tak !! 
 
 
 
 
 
Rørbæk Vandværk, 4990 Sakskøbing